Rosenmetoden är en varsam och inkännande beröring som syftar till att lösa upp muskelspänningar i kroppen

Behandlingen bidrar till djup avspänning och en ökad kroppsmedvetenhet. Metoden skapades av Marion Rosen, född i Tyskland 1914 och verksam som sjukgymnast i USA. Metoden har utvecklats kontinuerligt genom erfarenheter i klientarbetet.

Rosenterapeuten möter dig där DU är

Behandlingen sker på en massagebänk genom att terapeuten med sin beröring låter dig känna på och bli medveten om musklernas spänning. Med hjälp av en stöttande närvaro kan du börja känna igen, acceptera och öppna för känslan eller minnet som kan finnas i det undermedvetna.

”Det handlar om förändring – från den person du tror att du är till den du verkligen är.”
– Marion Rosen

”Spänningen i kroppen är den historia
du inte kunde berätta.”
– Marion Rosen

Rosenmetoden kan vara ett alternativ för dig som:

  • Lider av fysisk smärta
  • Har muskelspänningar eller hållningsproblem
  • Lider av sömnlöshet eller trötthet
  • Har svårt att slappna av i en stressad vardag
  • Vill uppnå större kroppsmedvetande
  • Söker ett bättre välbefinnande och ökad självkännedom
  • Söker en fysisk eller känslomässig förändring