Rosenmetoden är en varsam och inkännande beröring som hjälper till att lösa upp muskelspänningar i kroppen

Behandlingen bidrar till en djup avspänning och ger en ökad medvetenhet om kropp och själ. Rosenmetoden kan hjälpa till när vi känner oss stressade,
när vi har ont i kroppen, vid utbrändhet eller när vi inte mår bra. I en Rosenbehandling  påminns kroppen och får hjälp att släppa

dessa spänningar. Den kan också leda till en ökad medvetenhet om vem du är och vad du känner.

Längtar du efter mer kontakt med kropp och själ ?

Vår kropp är fantastisk och hjälper oss hela livet genom att hålla tillbaka olika känslor som vi inte kan möta där och då. Det kan handla om stress, sorg och
ilska som inte har möjlighet att uttryckas. De tillbakahållna känslorna lagras i kroppen och skapar på sikt både fysiska och emotionella besvär.

 

Metoden skapades av Marion Rosen, född i Tyskland 1914 och verksam som sjukgymnast i USA och har utvecklats

                                                                                                                      kontinuerligt genom erfarenheter i klientarbetet.

Rosenmetoden kan vara ett alternativ för dig som:

  • Lider av fysisk smärta
  • Har muskelspänningar eller hållningsproblem
  • Lider av sömnlöshet eller trötthet
  • Har svårt att slappna av i en stressad vardag
  • Vill uppnå större kroppsmedvetenhet
  • Söker ett bättre välbefinnande och ökad självkännedom
  • Söker en fysisk eller känslomässig förändring