Om Rosenmetoden


Rosenmetoden lösgörs spänningar med hjälp av lätt beröring, vilket i sin tur löser upp mentala och emotionella blockeringar. Sedan tidiga barnaåren har vi små och stora upplevelser som vi ibland förtränger och stoppar undan i vårt undermedvetna. Dessa upplevelser och tillbakahållna känslor lagras ofta som kroppsminnen, till exempel i form av spända muskler, låst mellangärde och hämmad andning. Som Rosenterapeut har du ett kraftfullt verktyg för att frigöra dessa blockeringar genom lätt beröring. När kroppen befrias från stress, spänningar och hinder, öppnas nya vägar för utveckling.

Rosenmetoden är en väl beprövad metod för personlig utveckling och avspänning. Metoden har utvecklats av Marion Rosen, legendarisk kroppsterapeut och sjukgymnast, som under 30 år utvecklade sin teknik för att upplösa lagrade muskelspänningar, stress och trauman. Marion kallade själv metoden ”massage för själen”, men egentligen är det ingen vanlig massage utan en metod för beröring på djupet.

Marion Rosen föddes 1914 i Nürnberg i Tyskland. Hon gick som ung i lära hos en jungiansk psykoanalytiker som kombinerade massage med psykoterapi. Under 2:a världskriget fick Marion lov att fly och kom till Sverige där hon började utbilda sig till sjukgymnast. Hela tiden visste hon att sjukgymnastiken har en annan aspekt än bara den fysiska.

Som verksam sjukgymnast (fysioterapeut) i Kalifornien, USA  flera år senare blev hennes kollegor och andra intresserade av varför Marions patienter blev friskare än andras. Då började hon så smått att berätta och visa vad hon gjorde. Sedan 1970-talet finns utbildning i Rosenmetoden.
Marion kom ofta till Sverige och ledde kurser på Axelsons Gymnastiska Institut.

2012 dog Marion i Berkeley, Kalifornien. Hennes arbete och vision lever dock vidare