Om Rosenmetoden


Vid behandling genom Rosenmetoden lösgörs spänningar med hjälp av lätt beröring, vilket i sin tur löser upp mentala och emotionella blockeringar. Sedan tidiga barnaåren har vi små och stora upplevelser som vi ibland förtränger och stoppar undan i vårt undermedvetna. Dessa upplevelser och tillbakahållna känslor lagras ofta som kroppsminnen, till exempel i form av spända muskler, låst mellangärde och hämmad andning. När kroppen befrias från stress, spänningar och hinder kan vi bli medvetna om de mönster och programmeringar som håller oss tillbaka och  nya vägar för utveckling kan öppnas upp.

Rosenmetoden är en väl beprövad metod för personlig utveckling och avspänning. Metoden har utvecklats av Marion Rosen, legendarisk kroppsterapeut och sjukgymnast, som under 30 år utvecklade sin teknik för att upplösa lagrade muskelspänningar, stress och trauman. Marion kallade själv metoden ”massage för själen”, men egentligen är det ingen vanlig massage utan en metod för beröring på djupet.

Marion Rosen föddes 1914 i Nürnberg i Tyskland. Hon gick som ung i lära hos en jungiansk psykoanalytiker som kombinerade
massage med psykoterapi.Under 2:a världskriget fick Marion lov att fly och kom till Sverige där hon började utbilda sig till
sjukgymnast.Hon flyttade senare till Kalifornien, USA där hon var verksam sjukgymnast (fysioterapeut) och hon upptäckte då
att sjukgymnastiken har en annan aspekt än bara den fysiska och började utveckla Rosenmetoden.
Sedan 1970-talet finns utbildning i Rosenmetoden runt om i världen och i Sverige på Humanova.

Läs mer om Marion Rosens arbete här >>